Ένα κατανεμημένο σύστημα αποτελείται από στοιχεία που εκτελούνται σε διαφορετικούς δικτυωμένους υπολογιστές, οι οποίοι επικοινωνούν και συντονίζουν τις ενέργειές τους με την κοινή χρήση μηνυμάτων. Το Bitcoin είναι ένα κατανεμημένο σύστημα.

Author

I'm a literature professional in the crypto world since 2016. It doesn't sound very compatible, but I've been learning and teaching about blockchain and cryptos for international portals since then. After hundreds of articles and diverse content about the topic, now you can find me here on Alfacash, working for more decentralization.

elΕλληνικά