za
 • Adres -

  Adres to blockchain odpowiadający numerowi konta bankowego w tradycyjnym systemie finansowym lub adres e-mail. Możesz udostępnić swój adres każdemu, kto powinien być w stanie przesłać do Ciebie środki. Każda kryptowaluta ma inny typ adresu: na przykład adresy BTC zaczynają się od 1, 3 lub bc1; ale adresy Ethereum zaczynają się od 0x.

b
 • Bitcoin - Bitcoin to pierwsza zdecentralizowana waluta cyfrowa. Został stworzony w 2009 roku przez anonimowego założyciela lub grupę założycieli idącą przez Satoshi Nakamoto.
 • Blok - Zbiór transakcji kryptowalutowych. Co kilka minut (lub sekund, w zależności od łańcucha bloków) jeden górnik lub walidator weryfikuje kolejność transakcji jednego bloku. Blok jest następnie dodawany do łańcucha bloków, który przechowuje historię wszystkich bloków. Każdy nowy blok dodany do łańcucha bloków zwiększa trudność przepisywania historii poprzednich transakcji.
 • Blockchain - Blockchain to rodzaj bazy danych przechowującej niezmienny zestaw danych, który można zweryfikować dla każdego, kto ma do niego dostęp — przez Internet. Blockchain Bitcoin przechowuje wyłącznie transakcje walutowe, podczas gdy inne blockchainy, takie jak Ethereum, przechowują również inteligentny kod kontraktu: wspólne reguły automatyzujące transakcje finansowe. Sprawdź więcej tutaj.
 • BTC - Skrót od Bitcoin.
 • Business-to-Business (B2B) - Odnosi się do procesu, w którym dwie firmy wymieniają towary lub usługi. To bardzo powszechne w świecie kryptowalut. Sprawdź więcej tutaj.
c
 • Cyfrowe Waluty Banku Centralnego (CBDC) - Są to waluty kryptograficzne emitowane i kontrolowane przez banki centralne. Bardzo podobne do kryptowalut, ale są scentralizowane i w pełni kontrolowane przez emitenta. Sprawdź więcej tutaj.
 • Chłodnia - Klucz prywatny niedostępny z Internetu. Typowe przechowywanie w chłodni to pamięć USB, komputer offline lub papierowy portfel (patrz poniżej).
 • Zimny portfel - Portfel kryptowalut w chłodni (offline z Internetu).
 • Potwierdzenia - W Bitcoin i innych kryptowalutach transakcja jest potwierdzana (ważna), gdy jest zawarta w bloku. Każdy nowy blok dodaje nowe potwierdzenie i zwiększa koszt odwrócenia. Różni sprzedawcy mogą wymagać różnej liczby potwierdzeń. W Bitcoin zwykle wymagane są trzy potwierdzenia.
 • Kryptowaluta -

  A digital currency running on a blockchain and built with cryptography. Contrary to central-bank issued currency, cryptocurrency issuance rules are public for everyone to verify and the prices depend on supply and demand. Check more tutaj.

 • Kryptografia -

  Kryptografia to matematyczna podstawa bezpiecznej komunikacji, która pozwala tylko nadawcy i zamierzonemu odbiorcy wiadomości na przeglądanie jej treści. Metody kryptograficzne w Bitcoin sprawdzają każdą transakcję oraz całą historię transakcji.

d
 • Decentralizacja -

  Przeniesienie kontroli z jednego podmiotu centralnego na wiele mniejszych podmiotów. Generalnie kryptowaluty są zdecentralizowane. Każda transakcja kryptowalutowa jest weryfikowana przez zdecentralizowaną sieć komputerów na całym świecie. Nikt, firma ani rząd, nie może zatrzymać transakcji ani zmienić historii blockchain.

 • Rozpowszechniane -

  System rozproszony składa się z komponentów działających na różnych komputerach w sieci, które komunikują się i koordynują swoje działania poprzez współdzielenie wiadomości. Bitcoin to system rozproszony.

h
 • Haszysz -

  A hash is a mathematical function that turns a set of data into a short string of random numbers and letters. Hashes in cryptocurrencies serve as unique identifier for transactions.

 • Gorący portfel -

  Portfel kryptowalut podłączony do Internetu. Typowe portfele mobilne lub przeglądarkowe to portfele gorące.

l
 • Księga główna -

  Księga rachunkowa jest jak arkusz kalkulacyjny, który śledzi, które adresy są właścicielami liczby bitcoinów. Blockchain Bitcoin to rozproszona, zdecentralizowana księga. Nie należy go mylić z „Ledger”, firmą zajmującą się portfelami sprzętowymi.

m
 • Górnik -

  Miners secure some blockchain networks by ordering crypto transactions into blocks and verifying the blocks of other miners. For this work, miners get rewarded with transaction fees and newly issued coins, if the global supply is still on process. Anyone with a computer, Internet, and electricity can be a miner.

 • Baseny górnicze -

  Tysiące górników rywalizuje o nagrodę, która jest wypłacana tylko raz na blok. Górnicy, którzy dołączają do puli wydobywczej, obiecują sobie nawzajem, że podzielą się nagrodą po równo, dzięki czemu nagroda będzie bardziej przewidywalna. Kilka firm oferuje platformy górnicze dla górników na całym świecie.

 • Multipodpis -

  Also “multisig”. While normal crypto wallets need only one private key to make a transaction, multisig wallets need keys from multiple parties. It’s comparable to shared bank accounts. Other blockchains, like Ethereum, provide advanced multisig features, like setting different permissions per users and apps.

n
 • Węzeł -

  Węzeł blockchain to serwer, który pobiera historię transakcji i udostępnia ją innym węzłom w sieci. Każdy górnik lub walidator jest węzłem w sieci.

o
 • Otwarte źródło -

  Oprogramowanie, które każdy może modyfikować, kopiować, udostępniać lub budować na jego podstawie. Kod dla łańcuchów bloków, takich jak Ethereum i Bitcoin, jest Open Source, aby każdy mógł go zweryfikować i ulepszyć.

p
 • Portfel papierowy -

  Kartka papieru (lub czasami inny materiał) zawierająca klucz prywatny lub frazę mnemoniczną do odblokowania portfela kryptowaluty.

 • Peer-to-Peer -

  A peer-to-peer (P2P) network or service works with interconnected nodes ("peers") that share resources with each other without the use of a centralized administrator. The Bitcoin network is peer-to-peer.

 • Prywatny klucz -

  Klucz kryptograficzny używany z algorytmem do szyfrowania i odszyfrowywania danych. Klucz prywatny kryptowaluty umożliwia dostęp do środków w portfelu. Zwykła fraza mnemoniczna (12 lub więcej losowych słów) oferowana przez portfele w celu odzyskania środków na innych urządzeniach jest „podsumowaniem” tego klucza prywatnego. Sprawdź więcej tutaj.

 • Dowód stawki -

  Proof of Stake (PoS) was created as an alternative to Proof of Work (POW), supporting cheaper and faster transactions. It requires a certain number of coins from validators to be locked up, in order for the network to reach consensus. PoS is seen as a greener alternative than PoW, since it doesn’t need energy to work. Check more tutaj.

 • Dowód pracy -

  Proof of Work (PoW) lets one party proof the execution of an algorithm to another party. In the Bitcoin PoW system, miners proof the validity of the transaction in a block. This way, the PoW consensus algorithm solves the 'double-spending problem' making it impossible for one party to create new Bitcoin without the agreement of the other participants. The work, in this case, uses electricity to solve these complicated algorithms. Check more tutaj.

 • Klucz publiczny -

  A public key can be used by anyone to encrypt messages for a particular recipient. In cryptocurrencies, this key enables anyone to receive bitcoin.

q
 • Kod QR -

  Graficzna reprezentacja klucza publicznego lub prywatnego. Skanowanie kodów QR to prosty sposób na udostępnianie kluczy między urządzeniami, zwłaszcza komputerami stacjonarnymi i telefonami komórkowymi.

s
 • Satoshi Nakamoto -

  Wynalazca Bitcoin, którym może być jedna osoba lub grupa ludzi, którzy wydali oryginalną białą księgę Bitcoin w 2008 roku. Sprawdź więcej tutaj.

 • SHA-256 -

  The hash function used in the bitcoin mining process to verify transactions. Average users don’t need this knowledge to use cryptos.

 • Podpis -

  Signature in Bitcoin or other blockchain protocols are used to provide a proof about private key ownership without having to reveal the key.

t
 • Transakcja -

  A cryptocurrency transaction is an entry on the blockchain ledger, noting sender, receiver and number of coins transacted.

 • Opłata transakcyjna -

  Aby wynagrodzić górników lub weryfikatorów za pracę polegającą na zlecaniu transakcji i weryfikacji bloków, użytkownicy muszą ponieść określony koszt przy każdej transakcji. Opłata ta może się zmieniać w czasie, ponieważ określa ją zapotrzebowanie na transakcje. Jednak zwykle jest bardzo niski, nawet mniej niż $1. Bez względu na kwotę transakcji.

w
 • Portfel -

  A crypto wallet is a user-friendly software or hardware used to manage private keys. There are software wallets for desktop computers, mobile phones and browsers; and hardware wallets with different prices and features. They enable users to manage funds and interact with smart contract blockchains like Ethereum. Check more tutaj.


 

Hey! Do you want to know some crypto slang and abbreviations?

Check our article about classic crypto terms: FOMO, DYOR, HODL, and more!

pl_PLPolski